De rol van een wijkraad in een nieuwe Vinex wijk

Leidsche Rijn. Een compleet nieuw stadsdeel herrijst aan de westkant van Utrecht uit de weilanden. 30.000 inwoners, die samen wonen en leven, kinderen die opgroeien, culturen die samen komen, natuur, cultuur, scholen, sport, transport en voorzieningen een plekje eisen. Van losse stoeptegel, problemen in infrastructuur, aanleggen van fietspaden, busroutes en vergroten van leefbaarheid; een wijkraad kan de spreekbuis zijn van alle bewoners. Ze is het klankbord richting gemeente en een kritische gesprekspartner.

De uitdaging

De organisatie zag net het licht. De wijkraad bestaat uit vrijwilligers en bewoners van Leidsche Rijn zelf. Hoe laat je zien dat je er bent. Hoe laat je zien wat je kunt doen voor de bewoners. Hoe zorg je dat bewoners de wijkraad voorzien van informatie, er interactie ontstaat. En hoe kan communicatie zorgen dat de wijkraadleden worden ondersteund en verlicht in hun werkzaamheden? KITreclame duikt in de wereld van wijken, leefbaarheid en connecties leggen.

KIT benadering

De wijkraad is spin in het web tussen bewoners, ondernemers, besturen, instellingen en politiek. Een duidelijk conceptplan omkadert de doelgroepen en doelstellingen. Het geeft de organisatie richting en basis. Pijlers: verkeer, veiligheid, voorzieningen.

De herkenbaarheid en bekendheid worden van nul af aan opgebouwd. Het logo staat voor het OOG van de wijkraad op de wijken, oog voor elkaar, oog voor woonplezier. De kaart van leidsche rijn is te herkennen; de A27 en A12 met een cirkel om Leidsche Rijn. De vaste fotografen en database van Gemeente Utrecht zorgden voor uniek beeldmateriaal in de huisstijl en uitingen.

Uitwerking en resultaat

Huis-aan-huisfolders, 3hoeksborden, posters, leaflets bij bibliotheken, winkels en voorzieningen en advertenties in lokale media en social media benaderen doelgroepen. Op de website meer informatie, klachtmeldingen, FAQ. Zo’n 6x per jaar worden deelcampagnes ingezet om specifieke thema’s tussen bewoners, instellingen en politiek bespreekbaar te maken. Lees hier over de campagnes >

Inmiddels enkele jaren verder. De deelstad is vrijwel gereed, de rol van de wijkraad is in de 10 jaar mee veranderd. Ook nu heeft ze nog duidelijk haar rol en interactie met haar doelgroepen.

merkdoel: herkenbaarheid en vindbaar zijn

Verander mee met uw markt en doelgroep, zo blijft u de juiste snaar raken