Jeugdzorg zonder papierwerk. Geen kastje en muur. Geen romslomp

Opdrachtgever is CounselCoach. Een landelijk opererende zorginstelling met medewerkers in elke provincie. Ze bieden een volledig traject van diagnostiek, ondersteunende – en activerende begeleiding, tijdelijk verblijf, behandeling en huishoudelijke hulp. CounselCoach heeft diverse specialisten in dienst en biedt zorg aan alle leeftijden en alle psychische beperkingen.

De uitdaging

De klant wil zich verder ontwikkelen. Het dienstenpakket gericht op jeugdzorg verder uitbreiden. De constant wisselende politieke agenda maakt strategische keuzes lastig, maar vernieuwen en netwerk uitbreiden blijft een noodzaak. KIT krijgt de opdracht om de strategische issues in kaart te brengen, en de unieke rode draad voor een nieuwe formule neer te zetten.

KIT benadering

Enkele intensieve sessies zorgden dat de ideeën van de organisatie in kaart werden gebracht. Belangrijk uitgangspunt is dat de organisatie tegen de huidige bureaucratie in wil gaan. Verjongen. Nieuwe denkwijze. En de klant centraal zetten: het kind en het gezin. Maar ook de verdienmodellen zijn belangrijk. Samenwerken en geregistreerd zijn bij verzekeringen, rekening houden met overheidssubsidies, voldoen aan zorg-richtlijnen… Vervolgens werd richting uitgezet naar de juiste toon en uitstraling van de nieuwe formule. En zijn er meerdere sessies geweest om te komen tot de juiste naam.

Realisatie en resultaat

Is de wereld klaar voor MIJNzorgcenter? Jeugdzorg zonder papierwinkel. 1 aanspreekpunt. 1 dossier. disciplines zijn MIJNzorg, MIJN recht, MIJNbso, MIJNcoach. Het logo is opgebouwd uit origami pelikanen die naar de kern vliegen. In de kern staan persoonsfiguren: gezin, werknemer, kind. Iedere discipline heeft een eigen kleur en een trekkend beeld ook met origami.

Uitvoering in bedrijfsfolder met alle disciplines, folder gericht op schoolkinderen en ouders, voorlichtingsmateriaal tbv leerkrachten, een huisstijl en website met alle informatie.

KIT geeft richting aan uw ideeën. Zodat u strategisch kunt groeien.